THÔNG BÁO: Về việc “Phát hành chứng chỉ quỹ NFT Đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo FUNDGO – Quản lý giao dịch nội bộ trên nền tảng TSS”

Trung Tâm Quản Lý Tài Sản Số trân trọng thông báo:

Quỹ Đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo FUNDGO sẽ phát hành chứng chỉ quỹ NFT Đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo FUNDGO trên nền tảng TSS, chi tiết như sau:

 1. Tổ chức phát hành: 

Quỹ Đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo FUNDGO

Thông báo thành lập số 3343/TB-ĐKKD ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ.

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 1 số 81 Nguyễn Hiền, khu dân cư 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Điện thoại: 0292 3636 079

 1. Công ty quản lý quỹ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUSTPAY

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1801069372 cấp ngày 17 tháng 9 năm 2009 tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Cần Thơ.

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 1, số 81 Nguyễn Hiền, khu dân cư 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Điện thoại: 0292 3826 688

 1. Thông tin chứng chỉ quỹ phát hành
 • Loại chứng chỉ quỹ phát hành: NFT Chứng chỉ Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo FUNDGO.
 • Mã chứng chỉ quỹ: FG2023001
 • Thành viên quỹ đăng ký giao dịch nội bộ: JadeLabs Pte (Singapore)
 • Kỳ hạn chứng chỉ quỹ: kỳ hạn 92 ngày.
 • Lợi suất: 8%/năm.
 • Ngày đáo hạn: 4 năm kể từ ngày phát hành.
 • Loại tiền tệ phát hành và thanh toán: Đồng Việt Nam (VNĐ).
 • Thời gian phát hành: 11h11, ngày 14 tháng 7 năm 2023.
 1. Nền tảng quản lý và giao dịch nội bộ: Trung tâm Quản lý tài sản số TSS.

Link: https://chungchiquy.tss.org.vn/ (BEP-20)

Tin tức liên quan

Tin tức liên quan

Scroll to Top