Giới thiệu

Về TSS

Trung tâm Quản lý Tài sản số – Digital Asset Management Center, gọi tắt là TSS, là đơn vị đầu tiên tại Việt
Nam được Nhà nước công nhận tư cách pháp nhân để thực hiện nhiệm vụ thúc đẩy, tổ chức các hoạt
động số hóa, nghiên cứu khoa học và quản lý tài sản số theo định hướng kinh tế số của Chính phủ.
Trung tâm Quản lý Tài sản số – Digital Asset Management Center, gọi tắt là TSS, là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam được Nhà nước công nhận tư cách pháp nhân để thực hiện nhiệm vụ thúc đẩy, tổ chức các hoạt động số hóa, nghiên cứu khoa học và quản lý tài sản số theo định hướng kinh tế số của Chính phủ.

Sứ mệnh

Đồng hành cùng nhà nước, doanh nghiệp
và dự án trong việc xây dựng nền kinh tế
theo hướng số hóa.

Tầm nhìn

Trở thành đơn vị uy tín nhất tại Việt Nam
về quản lý, nghiên cứu và áp dụng số hóa
các lĩnh vực kinh tế – xã hội.

Giá trị cốt lõi

Minh bạch

Ứng dụng công nghệ blockchain
để lưu trữ và mã hóa thông tin,
giúp tra cứu dễ dàng và nhanh chóng

An toàn

Sử dụng ví lạnh và cơ chế multi-signature
cho mỗi giao dịch, đảm bảo
đúng tiêu chuẩn và quy trình

Hiệu quả

Hỗ trợ đa mạng lưới, hệ thống
vận hành tự động, tích hợp được
trên nhiều nền tảng khác nhau

Minh bạch

Ứng dụng công nghệ blockchain để lưu trữ và mã hóa thông tin, giúp tra cứu dễ dàng và nhanh chóng

An toàn

Sử dụng ví lạnh và cơ chế multi-signature cho mỗi giao dịch, đảm bảo đúng tiêu chuẩn và quy trình

Hiệu quả

Hỗ trợ đa mạng lưới, hệ thống vận hành tự động, tích hợp được trên nhiều nền tảng khác nhau

Giấy chứng nhận hoạt động
Đăng ký Khoa học & Công nghệ

Giấy chứng nhận
đăng ký Hoạt động
Khoa học & Công nghệ

Đội ngũ của chúng tôi

Hội đồng quản lý

Hội đồng Khoa học & Công nghệ

Đối tác của chúng tôi

Đối tác
của chúng tôi

Scroll to Top