Passport of Blockchain

TSS phát hành NFT Passport of Blockchain xác nhận thông tin cho những dự án, đơn vị/tổ chức đầu tư blockchain dựa trên những thông tin đã được đăng ký với TSS.

Về Trung Tâm

TRUNG TÂM QUẢN LÝ TÀI SẢN SỐ – Digital Asset Management Center – gọi tắt TSS thuộc Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam. Đây là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam được Nhà nước công nhận tư cách pháp nhân để làm nhiệm vụ thúc đẩy, tổ chức các hoạt động số hóa, quản lý tài sản số trong các hoạt động kinh tế theo định hướng KINH TẾ SỐ của Chính phủ, nhằm phát triển nền kinh tế tri thức tại VN.

Lĩnh vực hoạt động:

Nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ trong lĩnh vực:

Chuyển đổi số, kinh tế số, số hóa tài sản, ứng dụng công nghệ số và dữ liệu thông minh; Nghiên cứu thăm dò thị trường cho các loại hình số hóa tài sản và quản lý tài sản số hóa; Nghiên cứu xây dựng luận chứng khoa học cho các chương trình, dự án, kế hoạch, chính sách kinh tế – xã hội về chuyển đổi số, kinh tế số và số hóa tài sản.

Dịch vụ khoa học và công nghệ:

Tư vấn, thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số và dữ liệu thông minh trong các ngành kinh tế – xã hội;
Ứng dụng giải pháp quản trị và số hóa tài sản doanh nghiệp hướng đến nâng cao hiệu quả hoạt động, hiệu quả quản lý;
Tổ chức chuyển giao, giám sát độc lập các đề tài, dự án, công trình nghiên cứu khoa học và công nghệ về kinh tế số, số hóa tài sản;
Tổ chức hoạt động số hóa tài sản và quản lý tài sản số cho các tổ chức cá nhân có nhu cầu;
Tổ chức hoạt động ươm tạo doanh nghiệp số;
Tập huấn, bồi dưỡng nhân lực phục vụ nghiên cứu, triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ số hóa tài sản vào sản xuất kinh doanh.

Hợp tác trong và ngoài nước theo lĩnh vực đăng ký phù hợp Luật định

Giá trị cốt lõi

Ứng dụng tài chính

Cung cấp giải pháp cho phép các ngân hàng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và công ty công nghệ tài chính (Fintech) có thể số hóa và lưu trữ tài sản số một cách an toàn và dễ dàng.

Lưu trữ và mã hóa

TSS là trung tâm tiên phong trong lĩnh vực lưu trữ và số hóa tài sản, chuyển đổi thành token trên công nghệ Blockchain. Tài sản mã hóa được tích hợp với đa số các mạng lưới Blockchain an toàn và phổ biến nhất.

Đa dạng ngành nghề

Dịch vụ của chúng tôi có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực ngành nghề như như: Tài chính, Logistic, Năng lượng, Y tế, Trò chơi điện tử, và nhiều ngành khác.

Lưu trữ tài sản số

Giải pháp số hóa tài sản

Đội ngũ TSS

Hội đồng quản lý

Ông Nguyễn Đình Thắng

Chủ tịch

Chủ tịch Hội đồng Sáng lập Hồng Cơ Group, Phó Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam (Vaip).

Ông Nguyễn Ngọc Dũng

Phó chủ tịch

Chủ tịch Hiệp hội TMĐT Việt Nam (VECOM) , Phó Chủ Tịch Hội đồng phát triển ngành TMĐT Thành phố HCM

ÔNG LƯƠNG HOÀNG HƯNG

Phó Chủ tịch Liên Hiệp Khoa Học Doanh Nhân Việt Nam, Tổng Biên Tập báo Sở Hữu Trí Tuệ & Sáng Tạo….

Ông Trương Gia Bảo

(LEON TRƯƠNG)

Phó chủ tịch

Chủ tịch Liên minh chuyển đổi số DTS, Chủ tịch Liên minh Blockchain bền vững (BAS), Phó Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam…

Ông vương lê vĩnh nhân

(Eric vương)

Giám đốc quỹ Fundgo, Chủ tịch HĐQT của HVA, TRUSTpay JSC, DAH…

ÔNG phan minh đạt

Trưởng Phân viện Blockchain & Tài Sản Số IMGroup, Nghiên cứu sinh Tiến sĩ về Fintech & Blockchain tại Đại học Tomas Bata (EU)…

Ông nguyễn vũ linh

Sáng lập và chủ tịch Vinagroups – Mô hình “Kinh Tế Chia Sẻ”, Sáng lập và chủ tịch VinaTeks…

Ban quản lý

ÔNG phan minh đạt

Giám đốc

Trưởng Phân viện Blockchain & Tài Sản Số IMGroup, Nghiên cứu sinh Tiến sĩ về Fintech & Blockchain tại Đại học Tomas Bata (EU)…

Hội đồng khoa học & công nghệ

Ông Trương Gia Bảo

(LEON TRƯƠNG)

Chủ tịch

Chủ tịch Liên minh chuyển đổi số DTS, Chủ tịch Liên minh Blockchain bền vững (BAS), Phó Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam…

Ông vương lê vĩnh nhân (Eric vương)

Giám đốc quỹ Fundgo, Chủ tịch HĐQT của HVA, TRUSTpay JSC, DAH…

Đối tác của chúng tôi

Báo chí và truyền thông

Liên hệ với chúng tôi qua