Thông báo

THÔNG BÁO: Về việc “Phát hành chứng chỉ quỹ NFT Đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo FUNDGO – Quản lý giao dịch nội bộ trên nền tảng TSS”

Trung Tâm Quản Lý Tài Sản Số trân trọng thông báo: Quỹ Đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo FUNDGO sẽ phát hành chứng chỉ quỹ NFT Đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo FUNDGO trên nền tảng TSS, chi tiết như sau: Tổ chức phát hành:  Quỹ Đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo FUNDGO Thông báo …

THÔNG BÁO: Về việc “Phát hành chứng chỉ quỹ NFT Đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo FUNDGO – Quản lý giao dịch nội bộ trên nền tảng TSS” Read More »

PARTNERSHIP ANNOUNCEMENT – TSS VENTURES X HEROES TD

TSS Ventures honorably announces our new official partnership with Heroes TD. The game would develop even further as a result of TSS Ventures’ enjoyment. TSS provides technology for storing and monitoring financial and digital assets. We are a trusted, transparent solution for digital assets on online storage platforms and infrastructure connected to the most popular …

PARTNERSHIP ANNOUNCEMENT – TSS VENTURES X HEROES TD Read More »

Tọa đàm về thời điểm ‘vàng’ chuyển đổi số cho doanh nghiệp

Các chuyên gia bàn về giải pháp giúp doanh nghiệp tiếp cận, thay đổi tư duy chuyển đổi số trong chương trình “Toạ đàm Go Online làn sóng kinh tế 2.0” ngày 5/10. Tọa đàm thuộc khuôn khổ hội thảo “Doanh nghiệp trong xu hướng chuyển đổi số”. Tham gia sự kiện, các chuyên gia …

Tọa đàm về thời điểm ‘vàng’ chuyển đổi số cho doanh nghiệp Read More »

Scroll to Top